Predstavljajte si, koliko več bi lahko DOŽIVELI, če bi lahko živeli AKTIVNO čez celotno življenje.

Zmanjšajte število bolezni in ostanite aktivni. Potrebujete okoli 200 milijonov matičnih celic in našo napredno tehnologijo.

Želim vedeti več
Predstavljajte si, koliko več bi lahko DOŽIVELI, če bi lahko živeli AKTIVNO čez celotno življenje.

Zakaj se staramo?

Glavni razlogi staranja so povezani z zgodovino genetike posameznika in akumulacijo stresa, za katerega so glavni krivci:

  • prosti radikali
  • znižana raven hormonov
  • izčrpanost imunskega sistema

Počasnejši proces staranja je

SEDAJ REALNOST

ZAČNE SE S TEHNOLOGIJO, KATERE PIONIRJI SMO:

Best Of Blood® Incredible stemcell therapy

Best of Blood® zmanjša število bolezni in vam omogoča biti aktiven skozi celotno življenje.

BEST OF BLOOD® - napredna tehnologija

Nov pristop, ki temelji na matičnih celicah

Our entire body is made of cells. Some of these cells are called stem cells. Their incredible properties allow them to:

Naše telo je narejeno iz celic. Nekatere celice imenujemo matične celice. Njihove neverjetne lastnosti so:

  • ustvarjanje drugih celic
  • zdravljenje drugih celic
  • razmnoževanje
Over time, body's stem cells loose their potential and decrease in number - biological ageing begins. Stem cells are essential to life and key to decrease ageing processes!

Čez čas matične celice v telesu izgubijo svoj potencial in njihovo število se vztrajno zmanjšuje. Prične se proces biološkega staranja. Matične celice so ključne za življenje in ključ za upočasnitev procesa staranja!

Vrnite vašemu telesu

NEKAJ S ČIMER STE SE RODILI.

Kako poteka?

Personal medical checkup

1ZDRAVSTVENI PREGLED POSAMEZNIKA

Določitev dejanske biološke starosti, laboratorijske preiskave

Collection Of Your Stem Cells

2ODVZEM MATIČNIH CELIC IN VIVO MNOŽENJE

Matične celice pridobimo iz vaše periferne krvi (300000000 – 500000000) in jih množimo na do 1500000000 matičnih celic

Cryopreservation

3KRIOPREZERVACIJA

Vaše matične celice pripravimo In jih shranimo v biobanki

Stem Cell Therapy

4TERAPIJA

Glede na vaše zdravstveno stanje naredimo eno terapijo lastnih matičnih celic vsake 2 – 4 leta, po dopolnjeni starosti 60 let.

Proactive Medical Checks And Monitoring

5PROAKTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI IN SPREMLJANJE

Aktivno spremljamo vaše zdravje z uporabo podatkov iz vaše zdravstvene kartoteke in rednih zdravstvenih pregledov

Raziščite svet

Bodite aktivni čez celotno življenje

Ključne prednosti

Pomladitev telesa

Ostanite aktivni in zmanjšajte obolevnosti tudi po 80. letu starosti

Vedno dostopne.

Ustvarimo edinstveno biološko rezervo, ki vam je doživljenjsko dosegljiva in nikoli ne presahne

Protimaligna zdravljenja

Vaše odvzete matične celice, pomagajo ščititi vaše telo in imunski sistem v primeru potrebe kemoterapije

Regenerativna medicina

Vaše shranjene matične celice, lahko uporabimo za katerikoli postopek zdravljenja v regenerativni medicini

Kontaktirajte nas in se nam pridružite na BREZPLAČNI predstavitvi